BÁO GIÁ CẢI TẠO NHÀ

Bảng báo giá, đơn giá xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở Hà Nội

Bảng báo giá, đơn giá cải tạo, sửa chữa nhà nâng cấp nhà ở Hà Nội. Bảng dự toán chi phí cải tạo, sửa chữa nhà, xây dựng nhà trọn gói. sua chua nha, cai tao nha o Ha Noi

Bảng báo giá, đơn giá, dự toán chi phí cải tạo, sửa chữa nhà phần xây dựng:

Công tác cải tạo, sửa chữa nhà số 1: ĐẬP PHÁ – THÁO RỠ

STT ĐẬP PHÁ – THÁO RỠ ĐV ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU THÔ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỔNG CỘNG
1 Đập phá bê tông m2 550.000 550.000
2 Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 m2 170.000 170.000
3 Đục gạch nền cũ m2 60.000 60.000
4 Đục gạch ốp tường m2 65.000 65.000
5 Tháo dỡ mái ngói m2 75.000 75.000
6 Dóc tường nhà vệ sinh m2 60.000 60.000
7 Dóc tường nhà cũ m2 55.000 55.000
8 Tháo dỡ mái tôn m2 65.000 65.000
9 Đào đất m2 280.000 280.000

Cải tạo, sửa chữa nhà số 2: BÊ TÔNG

STT BÊ TÔNG ĐV ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU THÔ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỔNG CỘNG
1 Bê tông lót móng đá 4*6 m3 420.000 430.000 850.000
2 Bê tông nền đá 1*2 mác 200 m3 1.400.000 450.000 1.850.000
3 Bê tông cột, đầm sàn đá 1*2 mác 300 m3 1.450.000 1.500.000 2.950.000
4 Ván khuôn m2 96.000 105.000 200.000
5 Thép (khối lượng lớn 16.000 đ/kg) kg 18.000 9.000 27.000
6 Gia cốt pha, đan sắt đổ bê tông cốt thép, xây trát hoàn thiện cầu thang m2 950.000 1.450.000 2.400.000

Cải tạo, sửa chữa nhà số 3: XÂY + TRÁT

STT XÂY + CHÁT ĐV ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU THÔ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỔNG CỘNG
1 Xây tường 110mm gạch ống m2 165.000 85.000 250.000
2 Xây tường 220mm gạch ống m2 324.000 160.000 484.000
3 Xây tường 110mm gach đặc m2 175.000 90.000 265.000
4 Xây tường 220mm gạch đặc m2 350.000 180.000 530.000
5 Trát tường (trong nhà) m2 65.000 75.000 140.000
6 Trát tường(ngoài nhà) m2 65.000 90.000 155.000

Cải tạo, sửa chữa nhà số 4: ỐP + LÁT GẠCH

STT XÂY + CHÁT ĐV ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU THÔ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỔNG CỘNG
1 Láng nền chiều dài 2 – 4 cm m2 35.000 45.000 80.000
2 Láng nền chiều dài 5 – 10 cm m2 70.000 65.000 135.000
3 Lát gạch (chưa bao gồm vật tư gạch) m2 15.000 95.000 110.000
4 Ốp gạch tường, nhà về sinh( chưa bao gồm vật tư gạch) m2 15.000 85.000 100.000
5 Ốp gạch chân tường nhà ốp nổi(ốp chìm nhân hệ số 1.5) m2 10.000 30.000 40.000

Cải tạo, sửa chữa nhà số 5: CHỐNG THẤM, MÁI SÀN, NHÀ VỆ SINH

Cải tạo, sửa chữa nhà số 6: LỢP MÁI

STT LỢP MÁI ĐV ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU THÔ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỔNG CỘNG
1 Lợp mái ngói m2 145.000 145.000
2 Lợp mái tôn m2 90.000 90.000

Cải tạo, sửa chữa nhà số 7: CƠI NỐI SÀN SẮT I, NHÀ KHUNG SẮT MÁI TÔN

STT CƠI NỐI SÀN SẮT I, NHÀ KHUNG SẮT MÁI TÔN ĐV ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU THÔ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỔNG CỘNG
1 Cơi nới sàn 1 (phụ thuộc vào yêu cầu vật kiệu) m2 1.100.000 – 1.350.000 450.000 – 850.000 1.550.000 – 2.200.000
2 Nhà khung sắt, mái tôn liên hệ trực tiếp (tính theo kg hoặc m2) liên hệ trực tiếp (tính theo kg hoặc m2) liên hệ trực tiếp (tính theo kg hoặc m2)
3 Cửa sắt, hoa sắt chuồng cọp liên hệ trực tiếp (tính theo kg hoặc m2) liên hệ trực tiếp (tính theo kg hoặc m2) liên hệ trực tiếp (tính theo kg hoặc m2)

Cải tạo, sửa chữa nhà số 8:NHÂN CÔNG THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC

STT NHÂN CÔNG THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC ĐV ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU THÔ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỔNG CỘNG
1 Nhân công thi công điện nước m2 Sàn 85.000 – 165.000 85.000 – 165.000
2 Nhân công thi công nước Phòng 2.300.000 – 2.900.000 2.300.000 – 2.900.000

Cải tạo, sửa chữa nhà số 9: SƠN NHÀ, SƠN TƯỜNG (SƠN NƯỚC + SƠN DẦU)

STT SƠN NHÀ, SƠN TƯỜNG (SƠN NƯỚC + SƠN DẦU) ĐV ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU THÔ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỔNG CỘNG
1 Sơn nội thất trong nhà(1 lớp lót, 2 lớp phủ) m2 Sàn 8.000 – 12.000 8.000 – 12.000
2 Sơn ngoại thất ngoài nhà (1 lớp lót, 2 lớp phủ) m2 16.000 – 22.000 16.000 – 22.000
3 Nếu bả matit cộng thêm 20.000 – 25.000 đ/m2 liên hệ trực tiếp (tính theo kg hoặc m2) liên hệ trực tiếp (tính theo kg hoặc m2) liên hệ trực tiếp (tính theo kg hoặc m2) liên hệ trực tiếp (tính theo kg hoặc m2)

Cải tạo, sửa chữa nhà số 10: TRẦN – VÁCH THẠCH CAO

STT SƠN NHÀ, SƠN TƯỜNG (SƠN NƯỚC + SƠN DẦU) ĐV ĐƠN GIÁ TỔNG CỘNG
1 Trần thả khung xương hà nội m2 145.000 – 155.000
2 Trần thả khung xương vĩnh tường m2 160.000 – 170.000
3 Trần chìm khung xương hà nội tấm Thái Lan M2 175.000 – 185.000
4 Trần chìm khung xương vĩnh tường tấ thái lan m2 18.000 – 190.000
5 Trần chìm khung xương hà nội tấm chống ẩm m2 185.000 – 195.000
6 Trần chìm khung xương vĩnh tường tấm chống ẩm m2 195.000 – 215.000
7 Vách thạch cao 1 mặt khung xương hà nội tấm thái lan m2 175.000 – 185.000
8 Vách thạch cao 1 mặt khung xương vĩnh tường tấm thái lan m2 185.000 – 195.000
9 Vách thạch cao 2 mặt khung xương hà nội tấm thái lan m2 215.000 – 2255.000
10 Vách thạch cao 2 mặt khung xương vĩnh tường tấm thái lan m2 235.000 – 255.000

Cải tạo, sửa chữa nhà số 11: THI CÔNG NỘI THẤT

STT THI CÔNG NỘI THẤT ĐV ĐƠN GIÁ TỔNG CỘNG
1 Cửa + Vách khung nhôm kính m2 Liên hệ trực tiếp
2 Tủ bếp m dài Liên hệ trực tiếp
3 Giấy dán tường M2 Liên hệ trực tiếp
4 Cửa lưới chống mỗi m2 Liên hệ trực tiếp

One thought on “BÁO GIÁ CẢI TẠO NHÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Báo giá cải
tạo nhà
Báo giá phá
dỡ nhà
Báo giá
xây nhà
trọn gói
Hotline:
0969.165.986